Buda Jakab Bécsben, a CEU Doktorandusz Hallgatói Konferencián tartott előadást

2024.04.17. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Buda Jakab, kutatóközpontunk munkatársa 2024. április 17-én Bécsben, a CEU Doktorandusz Hallgatói Konferencián tartott előadást „A hatalom nyelve – a magyar parlament 20 éves politikai diskurzusának gépi tanuláson alapuló kvantitatív tartalomelemzése” című doktori kutatásához kapcsolódóan. Az absztraktok és egyéb előadások az alábbi linken érhetők el.

Megjelent és E-tananyag formában elérhető Németh Renáta “Az automatizált szövegfeldolgozás szociológiai lehetőségei” című könyve

2024.04.03. Publikáció Adattudomány a társadalomkutatásban

Megjelent és E-tananyag formában elérhető Németh Renáta “Az automatizált szövegfeldolgozás szociológiai lehetőségei” című könyve a Savaria University Press gondozásában. A könyv az utóbbi években egyre népszerűbb „text as data” megközelítést mutatja be, a természetes nyelvfeldolgozás szociológiai alkalmazásaiba engedve bepillantást, a kutatócsoportunkban 2018 óta folyó kutatásokon, mint esettanulmányokon keresztül. A könyv egyediségét az adja, hogy bár az NLP technikai oldalának ismertetésére kiváló források állnak rendelkezésre, a társadalomkutatási tapasztalatokat és kihívásokat ritkábban tárgyalják. A kötetben tárgyalt problémák egy évszázados kutatási paradigmába vannak ágyazva, kérdésfeltevései így lényegesen különböznek a számítástudomány vagy az ipari felhasználás kérdéseitől.

A könyv elérhető itt.

Katona Eszter Varsóban, az EDC 2024 konferencián mutatta be kutatási eredményeit

2024.03.01. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Kutatócsoportunk tagja, Katona Eszter 2024. március 3-án Varsóban járt, ahol az EDC 2024 (Választások – Demokrácia – Válság) konferencián sikerrel prezentálta kutatását (Németh Renáta társszerzőségével, az Új Nemzeti Kiválóság Program támogatásával és a kutatócsoportunk nemrég befejezett NKFIH-K kutatásának keratein belül). Előadásának címe: “Unveiling Geopolitical Shifts: The Evolution of the Carpathian Basin Discourse in Hungarian Parliament (1998-2020)”.

Rakovics Zsófia és Hana Syla előadást tartott a “20 hónappal az ukrajnai orosz invázió után” című nemzetközi konferencián Bukarestben

2023.11.09. Előadás

Hana Syla és Rakovics Zsófia társszerzőként és diák-oktató párosként vettek részt a “20 hónappal az ukrajnai orosz invázió után. Mi történt, mit kell tenni a közeljövőben, mit lehet tanulni a múltból?” nemzetközi konferencián. Előadásuk témája az “Ukrán menekültek – Politikai kommunikáció és közfelfogás” volt. A konferenciára 2023. november 9-11 között került sor Bukarestben, Romániában.

A program letölthető innen

Németh Renáta és Rakovics Zsófia előadást tartottak a SciComp23 konferencián

2023.11.07. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

A frissen alakult Tudományos Számítások Intézete első, SciComp23 konferenciáját 2023. november 7-8-án tartotta Budapesten. Kutatócsoportunk is képviseltette magát a a konferencián Rakovics Zsófia és Németh Renáta személyében, ők “A természetesnyelv-feldolgozás néhány szociológiai alkalmazásáról” címmel tartottak előadást.

Rakovics Márton előadást tartott az Eszéki Egyetem jogi karán

2023.09.18. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Kutatóközpontunk (ELTE RC2S2) tagja – Rakovics Márton – 2023. szeptember 15-én az Eszéki Egyetem jogi karán (Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek) tartott angol nyelvű előadást a természetesnyelv-feldolgozás társadalomtudományos alkalmazásairól. Előadásában bemutatta a számítógépes társadalomtudományban használt fő szövegelemzési módszereket, illetve az RC2S2 kutatóközpont A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020) című NKFIH (K-134428) kutatásának egyes eredményeit.

Rakovics Zsófia és Rakovics Márton konferencia posztere 9. IC2S2 konferencián

2023.07.20. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Kutatóközpontunk két tagja a napokban a 9. International Conference on Computational Social Science (IC2S2) konferencián vesz részt, amely Dániában kerül megrendezésre. Az idei rendezvény július 17-20. között, a Koppenhágai Egyetem szervezésében, a Maersk Toronyban zajlott.

Rakovics Zsófia és Rakovics Márton konferenciaposztert prezentáltak az 1998-2020 közötti parlamenti felszólalások nyelvi- és politikai polarizációról. Az elemzett szövegkorpusz kapcsolódik az RC2S2 NKFIH által támogatott kutatásához, melynek címe: A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020).

További részletek:

A konferencia programja

Rakovics Zsófia előadást tartott az ISA World Congress of Sociology Melbourneben megrendezett konferenciáján

2023.06.30. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Az ISA (International Sociological Association) World Congress 2023. június 25. és július 1. között Melbourneben megrendezett konferenciáján online részvétellel adott elő Rakovics Zsófia. Az előadás címe Investigating Language- and Political Polarization through Two Decades of Parliamentary Speeches volt.

További részletek:

Az előadás absztraktja

A konferencia honlapja

Rakovics Zsófia előadást tartott az ISA World Congress of Sociology Melbourneben megrendezett konferenciáján

2023.06.30. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Az ISA (International Sociological Association) World Congress 2023. június 25. és július 1. között Melbourneben megrendezett konferenciáján online részvétellel adott elő Rakovics Zsófia. Az előadás címe Investigating Dynamic Social Networks of Politicians Constructed By the Similarity of Their Speeches volt.

További részletek:

Az előadás absztraktja

A konferencia honlapja

Németh Renáta előadást tartott az ISA World Congress of Sociology Melbourneben megrendezett konferenciáján

2023.06.30. Előadás

Az ISA (International Sociological Association) World Congress 2023. június 25. és július 1. között Melbourneben megrendezett konferenciáján online részvétellel adott elő Németh Renáta. Az előadás címe The language of discrimination: Assessing attention discrimination by Hungarian local governments using machine learning, a szerzők Németh Renáta (ELTE TáTK RC2S2), Buda Jakab (ELTE TáTK RC2S2) és Simonovits Bori (ELTE PPK) voltak.

További részletek:

Az előadás absztraktja: The Language of Discrimination: Assessing Attention Discrimination By Hungarian Local Governments Using Machine Learning (confex.com))

A konferencia honlapja

 

Barna Ildikó előadást tartott az ISA World Congress of Sociology Melbourneben megrendezett konferenciáján

2023.06.30. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Az ISA (International Sociological Association) World Congress 2023. június 25. és július 1. között Melbourneben megrendezett konferenciáján online részvétellel adott elő Barna Ildikó. Az előadás címe Examining the Different Political Sides’ Memorialization of Using Tools of Natural Language Processing and Narrative Psychology, a szerzők Barna Ildikó (ELTE TáTK RC2S2), Németh Renáta (ELTE TáTK RC2S2), Pólya Tibor (ELKH TTK, Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology, Narrative and Historical Psychology Research Group) és Berbekár Réka (ELTE TáTK) voltak.

További részletek:

Az előadás absztraktja

A konferencia honlapja

Barna Ildikó előadást tartott az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján

2023.06.15. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Barna IldikóAn analysis on the framing of Trianon and the Holocaust in Hungary using Natural Language Processing” címmel tartott előadást az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján 2023. június 15-én. Az előadás társszerzője Knap Árpád volt. Kutatásukban Trianon és a holokauszt diszkurzív keretezését vizsgálták a mai magyar online médiában. Korpuszuk 26.519, e két történelmi eseményhez kapcsolódó, 2017 szeptembere és 2020 szeptembere között megjelent cikket tartalmazott. Kutatásukban LDA topik modellt és kvalitatív módszereket is alkalmaztak. Céljuk nem csupán a Trianonról és a holokausztról szóló látens tematikus struktúra és diskurzusok feltérképezése volt, hanem a politikai spektrum különböző oldalainak retorikája közötti főbb különbségek azonosítása is. Számos diszkurzív különbséget azonosítottak a különböző politikai oldalak retorikája között. Mégis az érzelmekhez való eltérő viszonyulásnak vannak a legmesszebbmenő következményei. A szélsőjobboldali és kormánypárti médiában az érzelmek alapvető szerepet játszanak, míg a nem kormánypárti médiában megjelenő retorika elvonatkoztat az érzelmektől.

A kutatást Barna Ildikó esetében az K-134428 azonosítójú NKFIH pályázat, Knap Árpád esetében az EuMePo Jean Monnet Network és az NKFIH Új Nemzeti Kiválóság Program támogatta.

Németh Renáta előadást tartott az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján

2023.06.15. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Németh RenátaWho knows it better? The task of detecting discrimination using human coding vs. text mining” címmel tartott előadást az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján 2023. június 15-én, társszerzői Buda Jakab és Simonovits Bori voltak. Kutatásukban a magyar önkormányzatok roma és nem roma ügyfelek információkéréseire adott válaszkészségét vizsgálták, egy országos e-mailes vizsgálatra támaszkodva, amely véletlenszerű, kontrollált vizsgálati tervet alkalmazott. A válasz e-mailek párhuzamos értékeléséhez két módszert alkalmaztak párhuzamosan: hagyományos kvalitatív kódolást és gépi tanulást (ML). Az ML-modelleik a véletlen besoroláshoz képest jelentősen jobban működtek, megerősítve a roma ügyfelekkel való megkülönböztetett bánásmódot. A legfontosabb prediktorok azt mutatták, hogy a látszólag roma ügyfeleknek küldött válaszok nemcsak rövidebbek, hanem a hangnemük is kevésbé udvarias és visszafogottabb, ami alátámasztja a figyelemdiszkrimináció gondolatát. A figyelemdiszkrimináció magasabb szintje kimutatható a férfi küldővel szemben, és a kisebb településeken. Az eredmények rámutatnak, hogy a szöveges adatokban a megkülönböztetés automatizált módon, emberi kódolás nélkül is felismerhető, és hogy az ML olyan nyelvi jellemzőket is felismerhet, amelyeket az emberi kódolók nem ismerhetnek fel.

A kutatást Németh Renáta és Buda Jakab esetében a K-134428 azonosítójú, Simonovits Bori esetében az FK-12798 azonosítójú NKFIH pályázat támogatta.

Rakovics Zsófia előadást tartott az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján

2023.06.15. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Rakovics ZsófiaMemory politics – Different issues and political communication strategies in the Hungarian Parliament” címmel tartott előadást az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján 2023. június 15-én. A kutatás motivációja az emlékezetpolitika témák megjelenésének és dinamikájának elemzése, valamint a politikai pártok kommunikációs stratégiáinak feltárása. A vizsgált korpusz 1998-tól 2020-ig terjedő időszak parlamenti felszólalásait tartalmazza, több százezer szöveget. A kutatás exploratív szemléletű, strukturális topikmodelleket (STM) használt a különböző emlékezetpolitikával kapcsolatos témák megjelenésének és dinamikájának vizsgálatára. A modellezés két lépésben történt: először a teljes korpuszra, másodszor pedig azokra a felszólalásokra vonatkozóan, melyek leginkább az emlékezetpolitika témakörébe tartoztak. Az eredmények alapján különbség mutatkozik a 2010 előtti és utáni beszédmódok közötti: ez az év szinte valamennyi párt számára fordulópontot jelent, mind az általános diskurzus, mind az emlékezetpolitikai témák tekintetében.

A szerzőt az ÚNKP, és nem-pénzügyi támogatóként a K-134428 azonosítójú NKFIH pályázat támogatta.

Németh Renáta, Sik Domonkos, Zaboretzky Bendegúz és Katona Eszter (2023): Depression in times of a pandemic – the impact of COVID-19 on the lay discourses of e-mental health communities

2023.06.15. Publikáció A depresszió diszkurzív keretezése online fórumok közösségében

Németh Renáta, Sik Domonkos, Zaboretzky Bendegúz és Katona Eszter publikációja „Depression in times of a pandemic – the impact of COVID-19 on the lay discourses of e-mental health communities” címmel megjelent az Information, Communication & Society című folyóiratban.

Németh Renáta és Koltai Júlia (2023): Natural language processing: The integration of a new methodological paradigm into sociology

2023.06.15. Publikáció A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Németh Renáta és Koltai Júlia publikációja „Natural language processing: The integration of a new methodological paradigm into sociology” címmel megjelent az Intersections: East European Journal of Society and Politics című folyóiratban. A cikk szerzői közül Németh Renáta NKFIH kutatásunk támogatásával készítette a cikket a kutatás módszertani megalapozásaként.

Katona Eszter és Németh Renáta (2023): Carpathian Basin-related topics in Hungarian parliamentary speeches. A concept related to Hungary’s self-definition

2023.02.11. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Katona Eszter és Németh Renáta „Carpathian Basin-related topics in Hungarian parliamentary speeches. A concept related to Hungary’s self-definition” címmel előadást tartott a 2023. február 8-11 között Bécsben megrendezett CENTRAL Workshop: Notion and Construction of Victimhood in Central East and Southeast Europe című workshopon.

Németh Renáta (2022): A scoping review on the use of natural language processing in research on political polarization: trends and research prospects

2022.11.29. Publikáció A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Németh Renáta publikációja „A scoping review on the use of natural language processing in research on political polarization: trends and research prospects” címmel megjelent a Journal of Computational Social Science című folyóiratban.

Kutatócsoportunk tagjai a Magyar Szociológiai Társaság vándorgyűlésén

2022.10.18. Előadás
A Magyar Szociológiai Társaság 2022. október 14-15-i vándorgyűlésén az ELTE RC2S2 több tagja tartott előadást vagy vezetett szekciót.
PROGRAM >> Kvantitatív módszertani újítások c. szekció. ELTE RC2S2-s résztvevő >> Németh Renáta, Katona Eszter
PROGRAM >> A nemzetközi vándorlás kihívásai c. szekció. ELTE RC2S2-s résztvevő >> Rakovics Zsófia
PROGRAM >> A magyar szociológia etikai kódexe c. workshop. ELTE RC2S2-s résztvevő >> Németh Renáta

Rakovics Zsófia előadása a Magyar Szociológiai Társaság 2022. évi vándorgyűlésén

2022.10.15. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Rakovics Zsófia „Migrációs diskurzusok elemzése a parlamenti felszólalások alapján” címmel adta elő kutatási eredményeit a Magyar Szociológiai Társaság 2022. évi vándorgyűlésének keretein belül október 14 – 15 között megrendezett Szociológiai tudás és közjó című konferencián (Miskolci Egyetem). Az előadás A nemzetközi vándorlás kihívásai című szekció részeként került bemutatásra, kivonata itt található.

Katona Eszter és Fazekas Mihály előadása a Magyar Szociológiai Társaság 2022. évi vándorgyűlésén

2022.10.15. Előadás A korrupció megjelenése az online médiában és a közösségi médiában, nemzetközi összehasonlító vizsgálat

Katona Eszter és Fazekas Mihály (CEU) „A versenykorlátozás mint korrupciós kockázat azonosítása a közbeszerzési eljárásokban, természetes nyelvfeldolgozás segítségével” címmel adta elő kutatási eredményeit a Magyar Szociológiai Társaság 2022. évi vándorgyűlésének keretein belül október 14 – 15 között megrendezett Szociológiai tudás és közjó című konferencián (Miskolci Egyetem). Az előadás a Kvantitatív módszertani újítások című szekció részeként került bemutatásra.

Németh Renáta előadása a Magyar Szociológiai Társaság 2022. évi vándorgyűlésén

2022.10.15. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Németh Renáta „A szakterületi tudás (domain knowledge) szerepe az adattudomány társadalomkutatási alkalmazásaiban” címmel adta elő kutatási eredményeit a Magyar Szociológiai Társaság 2022. évi vándorgyűlésének keretein belül október 14 – 15 között megrendezett Szociológiai tudás és közjó című konferencián (Miskolci Egyetem). Az előadás a Kvantitatív módszertani újítások című szekció részeként került bemutatásra, kivonata itt található.