Dr. Sik Domonkos

egyetemi docens

Sik Domonkos az ELTE Társadalomtudományi Karának habilitált egyetemi docense. Kutatásai az állampolgári kultúra rendszerváltás utáni átalakulására, valamint a mentális zavarok társadalomelméleti összefüggéseire irányulnak. Kutatóként részt vett számos nemzetközi (FP7-MYPLACE, FP7-MyWeb) és hazai (OTKA-Családi politikai szocializáció, OTKA-Modernizáció a rendszerváltás utáni Magyarországon) kutatásban. Jelenleg a Szolidaritás a késő modernitásban munkacímű OTKA-kutatás vezetője. Kutatásai eredményeit hazai (pl. Szociológiai Szemle, Magyar Filozófiai Szemle) és nemzetközi folyóiratok (pl. European Journal of Social Theory) mellett, több monográfiában foglalta össze. Ezek közül a legutolsó A szenvedés határállapotai és Válaszok a szenvedésre címmel jelent meg (ELTE-Eötvös Kiadó 2018).