EuMePo Jean Monnet Network az emlékezetpolitikáról

Az EuMePo Jean Monnet Network az Európai Unió és a Konrad Adenauer Foundation által támogatott kutatási projekt, amiben 2019 és 2023 között a kanadai University of Victoria, a lengyel Adam Mickiewicz University, a francia Institute for Political Studies (IEP) at the University of Strasbourg és az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Research Center for Computational Social Science kutatói vesznek részt. A nemzetközi kutatási projektben kanadai, francia és lengyel kutatókkal együtt vizsgáljuk és elemezzük a XX. század traumáit és a jelenkor emlékezetpolitikáját. A Jean Monnet EuMePo Network célja egy hosszútávú, transzatlanti együttműködés kialakítása, amelynek alapját a populista narratívák és emlékezetpolitikai gyakorlatok vizsgálata adja. Európai kollektív emlékezet-kutatásunk célja, hogy a ma élő emlékezetpolitikai gyakorlatok gyökereit megismerjük, valamint leírjuk a mai populista-nacionalista politikai pártok működését. A kutatás segítségével mélységeiben ismerhetjük meg a magyar emlékezetpolitikai sajátosságok mellett a lengyel, francia, német és kanadai társadalom emlékezetpolitikai gyakorlatait, a közösségek kollektív tudatában ma is élő történeti elemeket.

Ezek mellett az EuMePo Research Network kiemelt célja, hogy a tudományos munkákat szélesebb közönség számára is elérhetővé tegye, eredményeit az érdeklődő laikusoknak és a tudományos közösségnek is kommunikálja. Ennek érdekében a munkánk során nem csupán szakpublikációk elkészítésére törekszünk, hanem többek között célunk egy középiskolások számára elérhető oktatófüzet létrehozása, valamint közérthető, tudományos-ismeretterjesztő videók rögzítése különböző témákban.

A projektben résztvevő kutatócsapatok a saját maguk által leginkább megfelelőnek tartott módszertant követik, ennek megfelelően közös eredményeinket többféle elmélet és módszer ötvözésével alkotjuk meg. Mi, az RC2S2 csapata a vizsgálataink során elsősorban a természetesnyelv-feldolgozás (angolul NLP vagy Natural Language Processing) módszerére támaszkodunk: nagy volumenű szövegkorpuszok feldolgozásával és elemzésével szeretnénk bepillantást nyújtani a magyarországi emlékezetpolitikai gyakorlatokba. A munkánk során foglalkoztunk a két világháborúval, a fasizmussal, a holokauszttal csakúgy, mint a kommunista időszak „örökségével”, valamint az e témák köré épülő narratívával.

A kutatócsoport eddigi eredményei, a közösség által szervezett webináriumok felvételei, valamint az elkészült szakmai anyagok az EUCAnet hivatalos honlapján érhetőek el (https://www.eucanet.org/projects/memory-politics/)

Publikációink:

Barna Ildikó, Knap Árpád: Analysis of the Thematic Structure and Discursive Framing in Articles about Trianon and the Holocaust in the Online Hungarian Press Using LDA Topic Modelling. Nationalities Papers pp. 1-19. 19 p. (2022)

Knap Árpád, Bartha Diána, Barna Ildikó: Trianon és holokauszt emlékezetpolitikai jellegzetességeinek elemzése természetesnyelv feldolgozás használatával. Szociológiai Szemle 31:4 pp. 28-62. 35 p. (2021)