Dr. Barna Ildikó

egyetemi docens

Barna Ildikó szociológus. Az ELTE Társadalomtudományi Kar, Társadalomkutatások Módszertana Tanszékének docense. Kutatási témái közé tartozik az antiszemitizmus, az emlékezetpolitika, a holokauszt, és a levéltári kvantitatív kutatása. Az utóbbi években érdeklődése az automatizált szövegelemzés felé fordult és a hagyományos kvantitatív és kvalitatív módszereket kiegészítve alkalmazza a természetesnyelv feldolgozás módszereit a fenti témákban végzett kutatásiban. Dr. Barna számos kutatási támogatásban részesült, köztük az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában (2017–2020). Emellett több rangos ösztöndíjat is elnyert, így vendégkutató volt a prágai Malach Centre for Visual History-ban (2020), a European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) vendégkutatója volt a bad arolseni Arolsen Archive-ban és a londoni Wiener Holocaust Library-ban (2017), valamint vendégkutató a United States Holocaust Memorial Museumban Washington DC-ben (2015). Számos publikáció szerzője, és szerzőtársaival együtt 2003-ban, 2017-ben és 2023-ban elnyerte a Magyar Szociológiai Társaság Polányi Károly díját az előző év legjobb publikációjáért.