Oktatás

Mesterszak

A kar Statisztika tanszéke által gondozott Survey Statisztika és Adatanalitika MSc programunk az ELTE több mint száz mesterszakja közül a tíz legnépszerűbb egyike. A klasszikus társadalomkutatási módszerek mellett hálózatelemzési, szöveganalitikai, adatbányászati módszerekre, többféle statisztikai csomagra és programnyelvre oktatjuk hallgatóinkat a társadalomkutatás tudományos, közigazgatási és üzleti alkalmazásaiban egyaránt.

Kurzusok

Kutatócsoportunk az ELTE Társadalomtudományi karának majdnem minden képzésén oktat általános társadalomkutatás-módszertani tárgyakat. Alább CSS-témájú kurzusainkat jelenítjük meg. 

Buda Jakab, Katona Eszter, Rakovics Márton: Szöveganalitika

A kurzus célja a szöveganalitika, természetesnyelv-feldolgozás alapfogalmainak és főbb területeinek áttekintése. A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek szakcikkek megértésére és egyszerűbb természetesnyelv feldolgozási projektek megtervezésére és elvégzésére.

Katona Eszter: Bevezetés a Pythonba (Survey statisztika és adatanalitika MSc)

A tárgy bevezetés az Python programozásba. Az a cél, hogy a kurzus sikeres elvégzését követően, a hallgatók képesek legyenek a Pythont praktikus segédeszközként használni a szak többi kurzusán.

Rakovics Márton: R-programozás (Survey statisztika és adatanalitika MSc)

A tárgy alapvetően bevezetés az R programozásba, de az ismeretek jelentős része alkalmazható egyéb programozási- és script-nyelvek esetében is. Az a cél, hogy a kurzus sikeres elvégzését követően, a hallgatók képesek legyenek az R-t praktikus segédeszközként használni a szak többi kurzusán.

Rakovics Márton: Adattudomány előadás és gyakorlat (Survey statisztika és adatanalitika MSc)

Az előadás célja az adattudomány (gépi/statisztikai tanulás, adatbányászat) elvi alapjainak és legfontosabb módszereinek áttekintése. Az előadás a tárgyalt módszereket a függvényapproximáció általános problémája felől közelíti meg, majd bemutatja a főbb megoldásokat, illetve azok kapcsolatát. Az előadáshoz társuló gyakorlat során a hallgatók az előadáson szerzett ismereteiket – R-ben elvégzett – adatelemzési példák és saját módszer-implementációk segítségével mélyíthetik el.

Az előadás eredményeként a hallgatók ismerik az adattudományi problémák főbb típusait és a legfontosabb megoldási módszereket. Képesek azonosítani az elemzési módszerek sokasága mögött húzódó általános elemeket, modulokat, így rendelkeznek új, korábban nem látott módszerek megtanulásához vagy fejlesztéséhez szükséges elvi ismeretekkel.
A gyakorlati kurzus célja az adattudomány előadáson elvi szinten tárgyalt modellek és algoritmusok alkalmazási példákon keresztüli mélyebb megértése. Az elemzéseket általában a megfelelő R-csomagok segítségével végezzük el, néhány esetben viszont saját implementációt készítünk. A gyakorlat elvégzésével a hallgatók képesek lesznek a tanult eljárások alapvető megvalósítására, illetve az eredmények interpretációjára.

Simon Dávid, Katona Eszter: Adatvizualizáció és üzleti kommunikáció (Survey statisztika és adatanalitika MSc)

 

Alapszak / Szociológia BA / Adatközpontú társadalomtudomány specializáció

Németh Renáta, Tátrai Annamária: Komparatív társadalomkutatás

A gyakorlat mindazokat a módszertani eszközöket tárgyalja, amik komparatív, azaz összehasonlító kutatások esetén az összevetések érvényességét biztosítják. Nem előadást tervezünk, hanem közös gondolkodást, interaktív problémafeldolgozást, valós kutatási példákon és adatokon. Nemzetközi kutatások adatbázisait elemezzük (SPSS-ben) és vizualizáljuk (Tableau segítségével), az elemzések eredményének interpretációját központba helyező komparatív elemzéseket.

A kurzus részletes tematikája ezen a linken érhető el.

Katona Eszter: Adatvizualizáció

A gyakorlat célja: az adatvizualizációs technikák és lehetőségek megismertetése, az adatok ábrázolásával kapcsolatos elvárások elsajátítása és a tapasztalatszerzés az adatok célhoz kötött vizualizációjában. A gyakorlat során a hallgatók a korábbi módszertani tanulmányaik során elsajátított alapismeretekre alapozva megismerkednek az egyszerűbb és összetettebb adatvizualizációs technikákkal. Az gyakorlat során nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatorientáltságra és a multiplatform személetre. Az kurzus során az elsődleges cél mellett törekszünk a csoportmunka és a kritikai hozzáállás erősítésére is.

A kurzus részletes tematikája ezen a linken érhető el.

Barna Ildikó: Modellépítés

A kurzus első részében új elemzési módszerekről lesz szó. Második részében pedig modellépítéssel foglalkozunk, vagyis azzal, hogy hogyan juthatunk el a nyers adatfájltól az empirikus elemzésig, majd az eredmények leírásáig. Ebben a részben nagy hangsúly fektetünk az eredmények értő interpretációjára. A kurzus nagymértékben épít a Statisztika 1, 2 és a Kvantitatív adatelemzés 1, 2 kurzusokon tanultakra.

A kurzus részletes tematikája ezen a linken érhető el.