A korrupció megjelenése az online médiában és a közösségi médiában, nemzetközi összehasonlító vizsgálat

A csoport tagjai az elmúlt években több tanulmányt is publikáltak korrupciókutatás témában. Bár ezek a kutatások mind survey adatokra épültek, tartalmi szempontól jól megágyaznak a csoportban zajló nem-survey alapú kutatásoknak. Utóbbi megközelítésben a 2019-es évben kutatócsoportunk NLP módszerrel két esettanulmányt készített. Az első esettanulmány a szerző-topik modellt használja. Azt vizsgáltuk, hogy melyik híroldal milyen korrupciós témáról ír leggyakrabban. A K-Monitor cikkgyűjteményét használva 25 korrupciós topikot identifikáltunk.

A második esettanulmányban a korrupció hazai online sajtóban megjelenő témáinak időbeli változására fókuszáltunk. Az elemzéshez dinamikus topikmodellt használtunk, a K-Monitor cikkgyűjteményére építve. 26.000 cikk alapján vizsgáltuk a 2007 és 2018 közötti időszakon belül a legjellemzőbb korrupciós témák népszerűségének és tartalmának változását. A modell eredményeként hét, egymástól jól elkülöníthető topik jött létre. Tanulmányunk jelenleg elbírálás alatt van egy hazai vezető szociológia lapban.

Eddigi munkáink főként leíró elemzések, jó alapot adva további mélyebb vizsgálatoknak. Az empirikus elemzéseken túl szisztematikusan foglalkozunk azzal is, hogy az NLP módszerek összességében mit tudnak adni a téma vizsgálatához. Vizsgáljuk a korrupció definíciós keretét, valamint a korrupció kutatásában a nagy tömegű szövegek automatizált feldolgozásának lehetőségeit és az erre épülő adatelemzési és adatfeldolgozási technológiákat. A projekthez kapcsolódó oktatási tevékenység során a K-Monitorral és a Precognox-szal hallgatóknak szervezett, civil adatokra épülő hackathonon a K-Monitor is hozott egy korpuszt, melynek elemzésével a hallgatók megismerhették azokat az adatokat is, amiket kutatócsoportunkban használtunk.

Kapcsolódó eredmények

Katona Eszter és Fazekas Mihály előadása a Magyar Szociológiai Társaság 2022. évi vándorgyűlésén

2022.10.15. Előadás

Katona Eszter és Fazekas Mihály (CEU) „A versenykorlátozás mint korrupciós kockázat azonosítása a közbeszerzési eljárásokban, természetes nyelvfeldolgozás segítségével” címmel adta elő kutatási eredményeit a Magyar Szociológiai Társaság 2022. évi vándorgyűlésének keretein belül október 14 - 15 között megrendezett Szociológiai tudás és közjó című konferencián (Miskolci Egyetem). Az előadás a Kvantitatív [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Katona Eszter az ICSA konferenciáján

2022.07.18. Előadás

Kutatócsoportunk tagja, Katona Eszter (egy korábbi előadás alapján) meghívást kapott az ICSA (International Conference on Sustainability Analysis) 2022. 07. 15-én tartott konferenciájára. A panel címe “Challenges and recent advancements in corruption risk assessment”. Eszter a társ-témavezetőjével, Fazekas Mihállyal végzett kutatásáról beszélt.

Eredmény megtekintése Tovább

Katona Eszter, Fazekas Mihály (2022): Hidden barriers to open competition: Using text mining to uncover corrupt restrictions to competition in Public Procurement

2022.07.15. Előadás

Kutatócsoportunk tagja, Katona Eszter (egy korábbi előadás alapján) meghívást kapott az ICSA (International Conference on Sustainability Analysis) 2022. 07. 15-én tartott konferenciájára. A panel címe “Challenges and recent advancements in corruption risk assessment”. Eszter a társ-témavezetőjével, Fazekas Mihállyal végzett kutatásáról beszélt. https://icsadias.wordpress.com/

Eredmény megtekintése Tovább

Katona Eszter (2022): Korrupciós kockázat a közbeszerzési pályázatokban: szövegbányászat használata a verseny korlátozásainak feltárására

2022.06.03. Előadás

Katona Eszter "Korrupciós kockázat a közbeszerzési pályázatokban: szövegbányászat használata a verseny korlátozásainak feltárására" címmel tartott előadást a “Kit érdekel még a szociológia?” című konferencián a Társadalomtudományi Kutatóközpont szervezésében, 2022. június 3-án.

Eredmény megtekintése Tovább

Katona Eszter (2022): Algoritmusokkal a korrupció nyomában. A természetes nyelvfeldolgozás alkalmazási lehetőségei a korrupciókutatásban

2022.04.22. Előadás

Kutatócsoportunk tagja, Katona Eszter adott elő karunk szakkollégiumának ’Van új a nap alatt’ című, úttörő módszereket bemutató konferenciáján. Eszter előadása az ’Algoritmusokkal a korrupció nyomában. A természetes nyelvfeldolgozás alkalmazási lehetőségei a korrupciókutatásban’ címet viselte, a munka doktori kutatásához kapcsolódik.

Eredmény megtekintése Tovább

Katona Eszter, Fazekas Mihály (2022): Hidden barriers to open competition: Using text mining to uncover corrupt restrictions to competition in Public Procurement

2022.04.20. Előadás

Kutatócsoportunk tagja, Katona Eszter is előadást tartott társ-témavezetője társszerzőségében az ECPR korrupcióméréssel foglalkozó workshopján. Előadásuk címe: Hidden barriers to open competition: Using text mining to uncover corrupt restrictions to competition in Public Procurement - a munka Eszter doktori kutatásához kapcsolódik.

Eredmény megtekintése Tovább

Katona Eszter, Fazekas Mihály (2022): Using text mining for analysis of public procurement contracts

2021.10.28. Poszter

Katona Eszter és Fazekas Mihály posztere "Using text mining for analysis of public procurement contracts" címmel jelent meg a “11th Annual Conference on New Directions in Analyzing Text as Data” című konferencián.

Eredmény megtekintése Tovább

Katona Eszter, Kmetty Zoltán, Németh Renáta (2021): A korrupció hazai online médiareprezentációjának vizsgálata természetes nyelvfeldolgozással

2021.07.19. Publikáció

Cikkünk a korrupció hazai online médiareprezentációjának tematikus elemzését mutatja be szövegbányászati megközelítést, azon belül is dinamikus topikmodellezést alkalmazva. Szövegkorpuszunkat a K-Monitor cikkgyűjteménye adta, amely korrupciógyanús, valamint szabálytalan közpénz-felhasználással kapcsolatos ügyeket feldolgozó, online sajtóban megjelenő cikkeket tartalmaz. Esettanulmányunk egyfelől exploratív jellegű: célunk a 2007–2018 közötti időszakra vonatkozóan azonosítani a cikkek főbb [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Katona Eszter, Németh Renáta (2021): Automatizált szöveganalitika a korrupció kutatásában

2021.05.22. Publikáció

Tanulmányunk a természetesnyelv-feldolgozás (Natural Language Processing – NLP) korrupciókutatásban való felhasználását és felhasználhatóságát vizsgálja. Átfogó irodalmi áttekintésünk során a 2000 után született, automatizált szövegelemzésre épülő korrupciókutatások teljeskörű összegyűjtésére és összegzésére törekedtünk az NLP alkalmazás elterjedtségére, illetve lehetőségeire fókuszálva. Lényeges eltéréseket találtunk a felhasznált szöveges adatforrást, a korrupció mérésének módját és [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Katona E, Németh R, Kmetty Z (2019): Szöveganalitika a társadalomtudományokban – Az NLP alkalmazása egy gyakorlati példán. (Közlésre benyújtva.)

2019.09.01. Publikáció

Cikkünkben a nemzetközi társadalomtudományi alkalmazásokban, a „Big Data” paradigma térnyerésével párhuzamosan rohamosan terjedő számítógépes szövegelemzési (NLP) módszereket és szociológiai felhasználhatóságukat tekintjük át. Bemutatjuk a legnépszerűbb és a szociológia számára véleményünk szerint legperspektivikusabb módszereket, és azokat a technikai-előfeldolgozási lépéseket is, melyek a klasszikus kvantitatív kutatáshoz képest az NLP specifikumát és komplexitását [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Korábbi publikációk a témában

2019.07.01. Publikáció

Kostadinova, Tatiana; Kmetty, Zoltán: Corruption and Political Participation in Hungary: Testing Models of Civic Engagement. EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES Online first p. 1 (2019) Kmetty, Zoltán: Incumbent party support and perceptions of corruption – an experimental study. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 28 : 4 pp. 152-165., 14 p. (2018) Kmetty, Zoltán: [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Eddigi eredmények

2019.07.01. Előadás

Katona Eszter előadása Katona Eszter ‘Natural Language Processing in Social Sciences’ címmel tartott előadást 2019. május 10-én Bázelben, a Joint Annual Conference of the GPSA Methods of Political Science Section and the SPSA Empirical Methodology Working Group (https://www.methodology-dvpw-svpw.com/) konferencián. Előadásában a Németh Renátával és Kmetty Zoltánnal közösen írt, megjelenés alatt álló cikk eredményeit ismertette. [...]

Eredmény megtekintése Tovább