Rakovics Zsófia előadást tartott az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján

2023.06.15. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Rakovics ZsófiaMemory politics – Different issues and political communication strategies in the Hungarian Parliament” címmel tartott előadást az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján 2023. június 15-én. A kutatás motivációja az emlékezetpolitika témák megjelenésének és dinamikájának elemzése, valamint a politikai pártok kommunikációs stratégiáinak feltárása. A vizsgált korpusz 1998-tól 2020-ig terjedő időszak parlamenti felszólalásait tartalmazza, több százezer szöveget. A kutatás exploratív szemléletű, strukturális topikmodelleket (STM) használt a különböző emlékezetpolitikával kapcsolatos témák megjelenésének és dinamikájának vizsgálatára. A modellezés két lépésben történt: először a teljes korpuszra, másodszor pedig azokra a felszólalásokra vonatkozóan, melyek leginkább az emlékezetpolitika témakörébe tartoztak. Az eredmények alapján különbség mutatkozik a 2010 előtti és utáni beszédmódok közötti: ez az év szinte valamennyi párt számára fordulópontot jelent, mind az általános diskurzus, mind az emlékezetpolitikai témák tekintetében.

A szerzőt az ÚNKP, és nem-pénzügyi támogatóként a K-134428 azonosítójú NKFIH pályázat támogatta.