Barna Ildikó előadást tartott az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján

2023.06.15. Előadás A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

Barna IldikóAn analysis on the framing of Trianon and the Holocaust in Hungary using Natural Language Processing” címmel tartott előadást az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján 2023. június 15-én. Az előadás társszerzője Knap Árpád volt. Kutatásukban Trianon és a holokauszt diszkurzív keretezését vizsgálták a mai magyar online médiában. Korpuszuk 26.519, e két történelmi eseményhez kapcsolódó, 2017 szeptembere és 2020 szeptembere között megjelent cikket tartalmazott. Kutatásukban LDA topik modellt és kvalitatív módszereket is alkalmaztak. Céljuk nem csupán a Trianonról és a holokausztról szóló látens tematikus struktúra és diskurzusok feltérképezése volt, hanem a politikai spektrum különböző oldalainak retorikája közötti főbb különbségek azonosítása is. Számos diszkurzív különbséget azonosítottak a különböző politikai oldalak retorikája között. Mégis az érzelmekhez való eltérő viszonyulásnak vannak a legmesszebbmenő következményei. A szélsőjobboldali és kormánypárti médiában az érzelmek alapvető szerepet játszanak, míg a nem kormánypárti médiában megjelenő retorika elvonatkoztat az érzelmektől.

A kutatást Barna Ildikó esetében az K-134428 azonosítójú NKFIH pályázat, Knap Árpád esetében az EuMePo Jean Monnet Network és az NKFIH Új Nemzeti Kiválóság Program támogatta.