A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020)

A hivatásos politikusi, a professzionális sajtóban megjelenő és a laikus online közbeszéd szociológiai elemzése automatizált szövegelemzés és kritikai diskurzuselemzés segítségével

Az NKFIH által támogatott kutatás (K-134428 azonosító alatt)

Támogatási időszak: 2020. december – 2023. december

Vezető kutató: Németh Renáta

Résztvevők: Barna Ildikó, Csigó Péter, Sik Domonkos (szenior kutatók), Buda Jakab, Katona Eszter, Knap Árpád, Rakovics Márton, Rakovics Zsófia, Tóth Emese (junior kutatók)

Összefoglaló

A nyilvánosság a modern képviseleti demokráciák sarokköve: nemcsak azért felelős, hogy a választók rendelkezésére álljon a megfontolt szavazáshoz szükséges információ, hanem azért is, hogy a közigazgatási rendszert ne csak jogi, hanem erkölcsi szempontból is felügyelje. Ebben az értelemben a nyilvánosság minőségétől függ azoknak a potenciális torzulásoknak és válságoknak az esetleges elhárítása, amelyek a demokratikus rendszerekben kialakulhatnak (Habermas 1975, 1998). Az online nyilvánosság kialakulása Magyarországon több hullámban is jelentős politikai átalakulásokkal és a politikai mező átrendeződésével esik egybe, ezért Magyarország különösen gazdag kontextust kínál a kutatás számára.

A kutatás átfogó célja a magyar online politikai közbeszéd feltérképezése a 2000-es évektől napjainkig. A politikai szféra és a nyilvánosság átalakulása körvonalazza kutatásunk tartalmi keretét. A politikai diskurzus különböző rétegeit elemezzük, beleértve a hivatalos kommunikációs csatornákat (pl. parlamenti beszédeket); a politikai sajtó különböző típusait (pl. online sajtót, hírportálokat, bulvárlapokat), valamint a felhasználók által generált tartalmakat (online kommenteket, fórumokat, blogokat és nyilvános Facebook-bejegyzéseket). Nemcsak ezen rétegek belső diszkurzív tartalmát és dinamikáját kívánjuk elemezni, hanem a köztük lévő kölcsönhatásokat is. Ezen túlmenően azt tervezzük, hogy ezeket a diszkurzív folyamatokat összevetjük a meglévő közvélemény-kutatási adatokkal is, hogy mélyebb megértést nyerjünk a politikai diskurzus és a közvélemény közötti kölcsönhatásokról.

A kutatás keretei között a diskurzusok tartalmának (a megvitatott témáknak) a vizsgálatát, valamint a nyelvhasználat/keretezés elemzését végezzük el. Azonosítjuk azokat a diszkurzív helyeket, ahol a nyelvi polarizáció megjelenik, hogy leírjuk annak nyelvi jellemzőit és megmagyarázzuk mechanizmusait. Továbbá vizsgálni fogjuk a kapcsolatot a manifeszt és a látens véleményklíma között, előbbit a politikai diskurzus, utóbbit a közvélemény-kutatási adatok képviselik a kutatásban. Ezeknek nem kizárólag hasonlóságaira, hanem eltéréseire is összpontosítunk.

Az online nyilvánosságban megjelenő digitális adatok elsősorban szöveges jellegűek. A feldolgozásukhoz szükséges eszközök csak a közelmúltban váltak hozzáférhetővé, a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) elterjedésével, amely képes nagy mennyiségű szöveges adat szisztematikus, automatizált feldolgozására. Ezek az innovatív eszközök megfelelő mélységű eredményeket biztosítanak a szociológia számára is (Németh és Koltai, 2020). A szociológia akkor fogja kiaknázni az ezekben a változásokban rejlő lehetőségeket, ha képes megújítani kutatási kultúráját, miközben megőrzi kritikai reflexióit. Ezért volt küldetésünk egy olyan kutatás megtervezése, amely megmutatja, hogy az NLP hogyan illeszthető be szerves módon a hagyományos szociológiai módszerek eszköztárába. E cél elérése érdekében azt tervezzük, hogy az automatizált szövegelemzést nemcsak kvalitatív diszkurzív elemzéssel, hanem hagyományos kvantitatív statisztikai módszerekkel is kombináljuk.

Hivatkozások

Habermas, Jürgen. 1975. Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press.

Habermas, Jürgen. 1998. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: Polity Press.

Németh, Renáta, and Júlia Anna Koltai. 2020. “Sociological knowledge discovery through text analytics”. In Pathways between Social Science and Computational Social Science – Theories, Methods and Interpretations, edited by Rudas Tamás, Péli Gábor. Springer.

Kapcsolódó doktori kutatások

A nyelvi változás és -polarizáció szociológiai vizsgálata

Doktori hallgató: Rakovics Zsófia

Témavezetők: Németh Renáta, PhD, Sik Domonkos, PhD

A fenntarthatóság diskurzusának elemzése a politikai nyilvánosság, az online médiafelületek és a laikus nyilvánosság hármasában

Doktori hallgató: Tóth Emese

Témavezető: Kocsis János Balázs, PhD

Gépi tanulás alapú nyelvi modellek megmagyarázhatósága és a megmagyarázható nyelvi modellek felhasználhatósága a társadalomtudományokban

Doktori hallgató: Buda Jakab

Témavezető: Dr. Németh Renáta

Kapcsolódó eredmények

Buda Jakab Bécsben, a CEU Doktorandusz Hallgatói Konferencián tartott előadást

2024.04.17. Előadás

Buda Jakab, kutatóközpontunk munkatársa 2024. április 17-én Bécsben, a CEU Doktorandusz Hallgatói Konferencián tartott előadást „A hatalom nyelve - a magyar parlament 20 éves politikai diskurzusának gépi tanuláson alapuló kvantitatív tartalomelemzése” című doktori kutatásához kapcsolódóan. Az absztraktok és egyéb előadások az alábbi linken érhetők el.

Eredmény megtekintése Tovább

Katona Eszter Varsóban, az EDC 2024 konferencián mutatta be kutatási eredményeit

2024.03.01. Előadás

Kutatócsoportunk tagja, Katona Eszter 2024. március 3-án Varsóban járt, ahol az EDC 2024 (Választások - Demokrácia - Válság) konferencián sikerrel prezentálta kutatását (Németh Renáta társszerzőségével, az Új Nemzeti Kiválóság Program támogatásával és a kutatócsoportunk nemrég befejezett NKFIH-K kutatásának keratein belül). Előadásának címe: “Unveiling Geopolitical Shifts: The Evolution of the Carpathian [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Rakovics Zsófia előadást tartott a conTEXT konferencián

2023.11.14. Előadás

A Clementine által szervezett conTEXT konferencián vett részt kutatócsoportunk tagja, Rakovics Zsófia, előadásában a szóbeágyazás és a nagy nyelvi modellek társadalomtudományi alkalmazásairól beszélt. A konferencia a CEU-n került megrendezésre 2023. November 14-én, honlapja innen érhető el.

Eredmény megtekintése Tovább

Németh Renáta és Rakovics Zsófia előadást tartottak a SciComp23 konferencián

2023.11.07. Előadás

A frissen alakult Tudományos Számítások Intézete első, SciComp23 konferenciáját 2023. november 7-8-án tartotta Budapesten. Kutatócsoportunk is képviseltette magát a a konferencián Rakovics Zsófia és Németh Renáta személyében, ők “A természetesnyelv-feldolgozás néhány szociológiai alkalmazásáról” címmel tartottak előadást.

Eredmény megtekintése Tovább

Rakovics Márton előadást tartott az Eszéki Egyetem jogi karán

2023.09.18. Előadás

Kutatóközpontunk (ELTE RC2S2) tagja – Rakovics Márton – 2023. szeptember 15-én az Eszéki Egyetem jogi karán (Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek) tartott angol nyelvű előadást a természetesnyelv-feldolgozás társadalomtudományos alkalmazásairól. Előadásában bemutatta a számítógépes társadalomtudományban használt fő szövegelemzési módszereket, illetve az RC2S2 kutatóközpont A politikai nyilvánosság rétegei [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Rakovics Zsófia és Rakovics Márton konferencia posztere 9. IC2S2 konferencián

2023.07.20. Előadás

Kutatóközpontunk két tagja a napokban a 9. International Conference on Computational Social Science (IC2S2) konferencián vesz részt, amely Dániában kerül megrendezésre. Az idei rendezvény július 17-20. között, a Koppenhágai Egyetem szervezésében, a Maersk Toronyban zajlott. Rakovics Zsófia és Rakovics Márton konferenciaposztert prezentáltak az 1998-2020 közötti parlamenti felszólalások nyelvi- és politikai [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Rakovics Zsófia előadást tartott az ISA World Congress of Sociology Melbourneben megrendezett konferenciáján

2023.06.30. Előadás

Az ISA (International Sociological Association) World Congress 2023. június 25. és július 1. között Melbourneben megrendezett konferenciáján online részvétellel adott elő Rakovics Zsófia. Az előadás címe Investigating Language- and Political Polarization through Two Decades of Parliamentary Speeches volt. További részletek: Az előadás absztraktja A konferencia honlapja

Eredmény megtekintése Tovább

Rakovics Zsófia előadást tartott az ISA World Congress of Sociology Melbourneben megrendezett konferenciáján

2023.06.30. Előadás

Az ISA (International Sociological Association) World Congress 2023. június 25. és július 1. között Melbourneben megrendezett konferenciáján online részvétellel adott elő Rakovics Zsófia. Az előadás címe Investigating Dynamic Social Networks of Politicians Constructed By the Similarity of Their Speeches volt. További részletek: Az előadás absztraktja A konferencia honlapja

Eredmény megtekintése Tovább

Barna Ildikó előadást tartott az ISA World Congress of Sociology Melbourneben megrendezett konferenciáján

2023.06.30. Előadás

Az ISA (International Sociological Association) World Congress 2023. június 25. és július 1. között Melbourneben megrendezett konferenciáján online részvétellel adott elő Barna Ildikó. Az előadás címe Examining the Different Political Sides’ Memorialization of Using Tools of Natural Language Processing and Narrative Psychology, a szerzők Barna Ildikó (ELTE TáTK RC2S2), Németh [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Barna Ildikó előadást tartott az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján

2023.06.15. Előadás

Barna Ildikó "An analysis on the framing of Trianon and the Holocaust in Hungary using Natural Language Processing" címmel tartott előadást az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján 2023. június 15-én. Az előadás társszerzője Knap Árpád volt. Kutatásukban Trianon és a holokauszt diszkurzív keretezését vizsgálták a mai [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Németh Renáta előadást tartott az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján

2023.06.15. Előadás

Németh Renáta "Who knows it better? The task of detecting discrimination using human coding vs. text mining" címmel tartott előadást az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján 2023. június 15-én, társszerzői Buda Jakab és Simonovits Bori voltak. Kutatásukban a magyar önkormányzatok roma és nem roma ügyfelek információkéréseire [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Rakovics Zsófia előadást tartott az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján

2023.06.15. Előadás

Rakovics Zsófia "Memory politics – Different issues and political communication strategies in the Hungarian Parliament" címmel tartott előadást az EuMePo (European Memory Politics) Jean Monnet Network budapesti konferenciáján 2023. június 15-én. A kutatás motivációja az emlékezetpolitika témák megjelenésének és dinamikájának elemzése, valamint a politikai pártok kommunikációs stratégiáinak feltárása. A vizsgált [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Németh Renáta és Koltai Júlia (2023): Natural language processing: The integration of a new methodological paradigm into sociology

2023.06.15. Publikáció

Németh Renáta és Koltai Júlia publikációja „Natural language processing: The integration of a new methodological paradigm into sociology” címmel megjelent az Intersections: East European Journal of Society and Politics című folyóiratban. A cikk szerzői közül Németh Renáta NKFIH kutatásunk támogatásával készítette a cikket a kutatás módszertani megalapozásaként.

Eredmény megtekintése Tovább

Sik Domonkos (2023): Populist Juggling with Fear: The Case of Hungary

2023.03.08. Publikáció

Sik Domonkos publikációja „Populist Juggling with Fear: The Case of Hungary” címmel megjelent az East European Politics and Societies: and Cultures című folyóiratban.

Eredmény megtekintése Tovább

Rakovics Zsófia (2023): Memory Politics in the Hungarian Parliament

2023.02.11. Előadás

Rakovics Zsófia „Memory Politics in the Hungarian Parliament” címmel előadást tartott a 2023. február 8-11 között Bécsben megrendezett CENTRAL Workshop: Notion and Construction of Victimhood in Central East and Southeast Europe című workshopon.

Eredmény megtekintése Tovább

Katona Eszter és Németh Renáta (2023): Carpathian Basin-related topics in Hungarian parliamentary speeches. A concept related to Hungary’s self-definition

2023.02.11. Előadás

Katona Eszter és Németh Renáta „Carpathian Basin-related topics in Hungarian parliamentary speeches. A concept related to Hungary’s self-definition” címmel előadást tartott a 2023. február 8-11 között Bécsben megrendezett CENTRAL Workshop: Notion and Construction of Victimhood in Central East and Southeast Europe című workshopon.

Eredmény megtekintése Tovább

Boda Zsuzsanna és Rakovics Zsófia (2022): Orbán Viktor 2010 és 2020 közötti beszédeinek elemzése: A migráció témájának vizsgálata

2022.12.12. Publikáció

Boda Zsuzsanna és Rakovics Zsófia publikációja „Orbán Viktor 2010 és 2020 közötti beszédeinek elemzése: A migráció témájának vizsgálata” címmel megjelent a Szociológiai Szemle című folyóiratban.

Eredmény megtekintése Tovább

Németh Renáta (2022): A scoping review on the use of natural language processing in research on political polarization: trends and research prospects

2022.11.29. Publikáció

Németh Renáta publikációja „A scoping review on the use of natural language processing in research on political polarization: trends and research prospects” címmel megjelent a Journal of Computational Social Science című folyóiratban.

Eredmény megtekintése Tovább

Sik Domonkos előadása a „A társadalomelmélet alapkérdései” konferencián

2022.11.04. Előadás

Sik Domonkos konferencia-előadást tartott „A poiesis autonómiája – a társadalmi struktúrák és a diszkurzív lehetőségterek kölcsönhatása” címmel a „A társadalomelmélet alapkérdései”  konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (2022. november 3-4.).

Eredmény megtekintése Tovább

Rakovics Zsófia előadása a Magyar Szociológiai Társaság 2022. évi vándorgyűlésén

2022.10.15. Előadás

Rakovics Zsófia „Migrációs diskurzusok elemzése a parlamenti felszólalások alapján” címmel adta elő kutatási eredményeit a Magyar Szociológiai Társaság 2022. évi vándorgyűlésének keretein belül október 14 - 15 között megrendezett Szociológiai tudás és közjó című konferencián (Miskolci Egyetem). Az előadás A nemzetközi vándorlás kihívásai című szekció részeként került bemutatásra, kivonata itt [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Németh Renáta előadása a Magyar Szociológiai Társaság 2022. évi vándorgyűlésén

2022.10.15. Előadás

Németh Renáta „A szakterületi tudás (domain knowledge) szerepe az adattudomány társadalomkutatási alkalmazásaiban” címmel adta elő kutatási eredményeit a Magyar Szociológiai Társaság 2022. évi vándorgyűlésének keretein belül október 14 - 15 között megrendezett Szociológiai tudás és közjó című konferencián (Miskolci Egyetem). Az előadás a Kvantitatív módszertani újítások című szekció részeként került [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Rakovics Zsófia és Rakovics Márton előadása a Szöveg.Gép.Társadalom konferencián

2022.09.20.

Rakovics Zsófia (ELTE RC2S2) és Rakovics Márton (ELTE RC2S2) „Parlamenti felszólalások elemzése dokumentumbeágyazással” címmel adták elő kutatásuk eredményeit a Szöveg.Gép.Társadalom konferencián (ELTE Társadalomtudományi Kar), 2022. szeptember 20-án. A konferenciát az ELTE-RC2S2 szervezte. Az előadás kivonata itt található.

Eredmény megtekintése Tovább

Németh Renáta előadása a Szöveg.Gép.Társadalom konferencián

2022.09.20.

Németh Renáta (ELTE RC2S2) „Nyelvi polarizáció kutatása NLP-vel: módszertani kihívások egy scoping review alapján (általánosíthatóság, szakterületi tudás szerepe, kevert módszerek, oksági következtetés)” címmel adta elő kutatása eredményeit a Szöveg.Gép.Társadalom konferencián (ELTE Társadalomtudományi Kar), 2022. szeptember 20-án. A konferenciát az ELTE-RC2S2 szervezte. Az előadás kivonata itt található.

Eredmény megtekintése Tovább

Knap Árpád, Tóth Tímea Emese és Barna Ildikó előadása a Szöveg.Gép.Társadalom konferencián

2022.09.20.

Knap Árpád (ELTE RC2S2), Tóth Tímea Emese (ELTE RC2S2) és Barna Ildikó (ELTE RC2S2) „Érzelmek megjelenése a Trianoni békeszerződéssel és a holokauszttal kapcsolatos cikkek szóbeágyazásaiban, az érzelmek automatizált detektálásának lehetséges eszközei” címmel adta elő kutatása eredményeit a Szöveg.Gép.Társadalom konferencián (ELTE Társadalomtudományi Kar), 2022. szeptember 20-án. A konferenciát az ELTE-RC2S2 szervezte. [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Buda Jakab, Simonovits Bori és Németh Renáta előadása a Szöveg.Gép.Társadalom konferencián

2022.09.20.

Buda Jakab (ELTE RC2S2), Simonovits Bori (ELTE PPK), Németh Renáta (ELTE RC2S2) „Hivatali diszkrimináció? – Figyelemdiszkrimináció mérése természetes nyelvi feldolgozással” címmel adta elő kutatásuk eredményeit a Szöveg.Gép.Társadalom konferencián (ELTE Társadalomtudományi Kar), 2022. szeptember 20-án. A konferenciát az ELTE-RC2S2 szervezte. Az előadás kivonata itt található.

Eredmény megtekintése Tovább

Buda Jakab, Németh Renáta, Simonovits Bori, Simonovits Gábor: The language of discrimination: assessing attention discrimination by Hungarian local governments

2022.09.14. Publication

Megjelent Buda Jakab, Németh Renáta és társszerzőik publikációja a Language Resources and Evaluation (D1) hasábjain.

Eredmény megtekintése Tovább

Rakovics Zsófia (2022): A Temporal Positive Pointwise Mutual Information (TPPMI) időbeli szóbeágyazási modell alkalmazásában rejlő lehetőségek demonstrálása – A miniszterelnöki beszédek szavainak jelentésváltozása

2022.07.03. Publikáció

Rakovics Zsófi friss publikációval jelentkezik az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium 'Van új a nap alatt' című tanulmánykötetében. Az OTKA-kutatásunkhoz kapcsolódó írás online is olvasható.

Eredmény megtekintése Tovább

Rakovics Zsófia, Rakovics Márton (2022): Semantic evolution of words in Hungarian PM Viktor Orbán’s speeches using a temporal word embedding model focusing on the issue of migration

2022.06.22. Konferencia poszter

Rakovics Zsófia és Rakovics Márton "Semantic evolution of words in Hungarian PM Viktor Orbán's speeches using a temporal word embedding model focusing on the issue of migration" címmel jelenítik meg kutatásuk eredményét a 8. Nemzetközi Számítógépes Társadalomtudomány Konferencián (8th International Conference on Computational Social Science IC2S2), 2022. július 19-22 között. [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Sik Domonkos (2022): Populist Juggling with Fear – the Case of Hungary

2022.06.11. Előadás

Sik Domonkos konferencia-előadást tartott "Populist Juggling with Fear – the Case of Hungary" címmel a "The End of “Freedom” in Central and Eastern Europe? Addressing the Challenges of an Illiberal Turn" (2022. június 9-11) nevű konferencián, az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen.

Eredmény megtekintése Tovább

Rakovics Zsófia (2022): A migrációhoz kapcsolódó szavak jelentésváltozásának elemzése egy időbeli szóbeágyazási modell segítségével a miniszterelnöki beszédekben

2022.06.03. Előadás

Rakovics Zsófia "A migrációhoz kapcsolódó szavak jelentésváltozásának elemzése egy időbeli szóbeágyazási modell segítségével a miniszterelnöki beszédekben" címmel tartott előadást a “Kit érdekel még a szociológia?” című konferencián a Társadalomtudományi Kutatóközpont szervezésében, 2022. június 3-án. 

Eredmény megtekintése Tovább

Tóth Tímea Emese (2022): A fenntarthatósággal kapcsolatos Twitter-diskurzus elemzése a természetes nyelvi feldolgozás módszerével

2022.06.03. Előadás

Tóth Tímea Emese "A fenntarthatósággal kapcsolatos Twitter-diskurzus elemzése a természetes nyelvi feldolgozás módszerével" címen tartott előadást a Társadalomtudományi Kutatóközpont által szervezett "Kit érdekel még a szociológia?" című konferencián, 2022. június 3-án. Az előadás nagy sikert aratott, Emese kapta meg a nem-doktoris szekcióban előadó legjobb doktoris prezentáció különdíját.

Eredmény megtekintése Tovább

Tóth Tímea Emese (2021): Analysis of the Twitter Discourse on Sustainability Using Natural Language Processing

2022.05.24. Publikáció

Kutatócsoportunk tagja, Tóth Tímea Emese tanulmányát a Twitteren követhető fenntarthatósági diskurzusról írta. Mesi doktori témája, OTKA-s kutatásunkhoz kapcsolódóan, a fenntarthatósági diskurzust a politikai nyilvánosság, az online média platformok és laikus közönség hármasában elemzi.

Eredmény megtekintése Tovább

Barna Ildikó, Knap Árpád (2022): Analysis of the Thematic Structure and Discursive Framing in Articles about Trianon and the Holocaust in the Online Hungarian Press Using LDA Topic Modelling

2022.05.16. Publikáció

Megjelent Barna Ildikó és Knap Árpád legújabb publikációja a Nationalities Papers (D1) című folyóiratban. Írásukban a Trianoni békeszerződéssel és a holokauszttal kapcsolatos újságcikkek tematikus struktúráját és diszkurzív keretezését vizsgálták LDA topikmodellek és kvalitatív elemzés segítségével. A cikk szabadon hozzáférhető (open access) a folyóirat oldalán.

Eredmény megtekintése Tovább

Rakovics Zsófia (2022): Temporal Positive Pointwise Mutual Information (TPPMI) időbeli szóbeágyazási modell alkalmazásában rejlő lehetőségek demonstrálása – A miniszterelnöki beszédek szavainak jelentésváltozása

2022.04.22. Előadás

Rakovics Zsófia "Temporal Positive Pointwise Mutual Information (TPPMI) időbeli szóbeágyazási modell alkalmazásában rejlő lehetőségek demonstrálása - A miniszterelnöki beszédek szavainak jelentésváltozása" címmel adott elő a "Van új a nap alatt" konferencián, az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium szervezésében, 2022. április 22-én. A munka a kapcsolódó konferenciakötetben is megjelenik, amely jelenleg nyomtatásban [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Németh Renáta (2022): A felügyelt gépi tanulás kihívásai a szociológiai alkalmazásokban

2022.01.24. Publikáció

Kutatónknak, Németh Renátának tanulmánya jelent meg a Metszetek különszámában. Renáta a felügyelt gépi tanulásnak azt a vonását vizsgálja, hogy humán kódolást igényel - kitérve a crowdsourcing platformok etikai kérdéseire, a hermenutikailag komplexebb fogalmak taníthatóságára, vagy az MI-torzításra, aminek itt az a lényege, hogy a kódolók maguk vihetik be a diszkriminációt [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Knap Árpád, Bartha Diána, Barna Ildikó (2021): Trianon és a holokauszt emlékezetpolitikai jellegzetességeinek elemzése természetesnyelv-feldolgozás használatával

2022.01.04. Publikáció

Megjelent kutatócsoportunk tagjainak (Knap Árpád, Bartha Diána, Barna Ildikó) új publikációja Trianon és a holokauszt emlékezetpolitikai jellegzetességeinek elemzése természetesnyelv-feldolgozás használatával címmel. A publikáció a European Memory Politics – Populism, Nationalism and the Challenges to a European Memory Culture (EuMePo) nemzetközi kutatói hálózat keretében, a Jean Monnet ösztöndíj támogatásával készült. A [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Katona Eszter, Németh Renáta (2021): Automatizált szöveganalitika a korrupció kutatásában

2021.05.22. Publikáció

Tanulmányunk a természetesnyelv-feldolgozás (Natural Language Processing – NLP) korrupciókutatásban való felhasználását és felhasználhatóságát vizsgálja. Átfogó irodalmi áttekintésünk során a 2000 után született, automatizált szövegelemzésre épülő korrupciókutatások teljeskörű összegyűjtésére és összegzésére törekedtünk az NLP alkalmazás elterjedtségére, illetve lehetőségeire fókuszálva. Lényeges eltéréseket találtunk a felhasznált szöveges adatforrást, a korrupció mérésének módját és [...]

Eredmény megtekintése Tovább

Csomor Gábor – Simonovits Borbála – Németh Renáta (2021): Hivatali diszkrimináció?: Egy online terepkísérlet eredményei

2021.03.20. Publikáció

Csomor Gábor, Simonovits Borbála és Németh publikációja „Hivatali diszkrimináció?: Egy online terepkísérlet eredményei” címmel megjelent a Szociológiai Szemle című folyóiratban.

Eredmény megtekintése Tovább