Unger Anna

Unger Anna

Unger Anna az ELTE Állam- és Jogtudományi karán szerzett politológus diplomát (2003), majd politikatudományi doktori fokozatot (2018). Fő kutatási területe a demokrácia elmélete és gyakorlata, különös tekintettel a közvetlen demokrácia, a választások, valamint az amerikai politika témaköreire. Fő kutatási projektje a közvetlen demokrácia magyarországi fejlődését és kihívásait vizsgálja az 1989-2018 közötti időszakban (NKFIH 131883. OTKA-projekt). E projekten túl a választások integritása és a versengő választás, valamint a föderatív rendszerek demokrácia-garanciái érdeklik elsősorban. A 2000-es évek közepe óta több tucat cikket írt magyar napi- és hetilapokba. Demokrácia-kutatóként és választási szakértőként rendszeres vendége a témával foglalkozó, civil szervezetek és agytrösztök által szervezett rendezvényeknek.