Dr. Barna Ildikó

Társvezető, kutató Egyetemi docens
Barna Ildikó
Barna Ildikó szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Karának habilitált egyetemi docense, a Társadalomkutatások Módszertana Tanszék vezetője. Kutatási témái: antiszemitizmus, xenofóbia, Holokauszt túlélők és levéltári adatokon végzett szociológiai kutatások. Kutatási érdekődése az utóbbi időben fordult az online gyűlöletbeszéd automatizált szövegelemzéssel történő vizsgálata felé. Barna Ildikó számos kutatási projektben vett részt. A legutóbbiak: [...]

Dr. Németh Renáta

Társvezető, kutató Egyetemi tanár
Németh Renáta
Dr. Németh Renáta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Statisztika tanszékének vezetője, egyetemi tanár. Alkalmazott matematikus és szociológus szakon végzett az ELTE-n, ugyanitt szerezte doktori fokozatát a Szociológia Doktori Iskolában. Szakigazgatója a kar Survey Statisztika és Adatanalitika MSc programjának. Érdeklődése a kvantitatív társadalomkutatás különböző módszereire terjed ki, foglalkozott survey statisztikával, [...]

Buda Jakab

Kutató Tanársegéd PhD hallgató
Buda Jakab 2020-ban végzett Survey Statisztika és Adatanalitika szakon az ELTE Társadalomtudományi Karon. Szakdolgozatában visszacsatolt neurális háló (RNN) alapú nyelvi modellekkel és ezekre épülő szövegklasszifikációval foglalkozott, témavezetője Rakovics Márton volt. Szabadúszó adattudósként piaci gépi tanulás projektekben vesz részt, kutatói érdeklődése a különböző gépi tanulás alapú NLP módszerek alkalmazása és az [...]

Katona Eszter

Kutató Tanársegéd PhD hallgató
Katona Eszter
Katona Eszter, survey statisztikus. 2018-ban kezdte el a doktori képzést az ELTE Társadalomtudományi Karán, valamint tanársegédként dolgozik a Társadalomkutatások Módszertana tanszéken. Témavezetői Németh Renáta (ELTE, RC2S2) és Fazekas Mihály (CEU). Doktori kutatásának témája a természetes nyelvfeldolgozás alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a korrupciókutatásban: egyrészt a korrupciós diskurzus elemzése az online médiában, másrészt [...]

Knap Árpád

Kutató PhD hallgató
Knap Árpád
Knap Árpád survey statisztikusként végzett az ELTE Társadalomtudományi Karán, ahol 2018 szeptembere óta PhD tanulmányokat folytat. Konzulense Barna Ildikó. Számos projekten dolgozott az elmúlt években a Társadalomkutatások Módszertana Tanszéken, amelyek során tapasztalatot szerzett egyebek mellett a kvantitatív kutatásmódszertan, online és offline survey módszertan, adatelemzés és adatvizualizáció valamint a tanulmányírás területén. [...]

Rakovics Márton

Kutató Tanársegéd PhD hallgató
Rakovics Márton
Rakovics Márton, szociológus, suvery-statisztikus, az ELTE Társadalomtudományi Kar Statisztika tanszékének egyetemi tanársegédje, a BCE Szociológia Doktori Iskola doktorandusz hallgatója. Doktori kutatásának témája a társadalmi hálózatok dinamikus modellezése. Egyéb kutatási témái az adatbányászati és szövegbányászati módszerek társadalomtudományos alkalmazása, valamint biostatisztikai-sporttudományi területen biomarkerek elemzése.

Rakovics Zsófia

Kutató Tanársegéd PhD hallgató
Rakovics Zsófia
Rakovics Zsófia, statisztikus és szociológus. Egyetemi tanulmányai alatt többek között a prekaritás kérdéskörével, a globalizáció társadalomra és a munka világára gyakorolt hatásával, a nemi egyenlőtlenség kérdésével, illetve emlékezetkutatással, Holokauszt túlélők elbeszéléseinek kvalitatív elemzésével foglalkozott. Módszertani érdeklődése szerteágazó, kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt érint. Mesterképzéses tanulmányai befejezése után adattudósként dolgozott egy [...]

Szabó Alexandra M.

Kutató PhD hallgató
Szabó Alexandra M.
Szabó Alexandra M., történész PhD hallgató a Brandeis Egyetemen, Boston Massachusettsben. Mesterképzéseit az ELTE irodalom- és kultúratudomány szakon, illetve a Central European University történelem tanszékén végezte. Kutatási témái: zsidó és roma holokauszt túlélők, közvetlenül a háború utáni magyar és magyar diaszpórák társadalomtörténete, és a holokauszt tipikusan női tapasztalatai, különösen termőképességgel [...]

Dr. Sik Domonkos

Kutató Egyetemi docens
Sik Domonkos az ELTE Társadalomtudományi Karának habilitált egyetemi docense. Kutatásai az állampolgári kultúra rendszerváltás utáni átalakulására, valamint a mentális zavarok társadalomelméleti összefüggéseire irányulnak. Kutatóként részt vett számos nemzetközi (FP7-MYPLACE, FP7-MyWeb) és hazai (OTKA-Családi politikai szocializáció, OTKA-Modernizáció a rendszerváltás utáni Magyarországon) kutatásban. Jelenleg a Szolidaritás a késő modernitásban munkacímű OTKA-kutatás vezetője. [...]

Tóth Tímea Emese

Kutató Tanársegéd PhD hallgató
Tóth Tímea Emese
Tóth Tímea Emese végzettségét tekintve survey statisztikus. Jelenleg PhD hallgató az ELTE Társadalomtudományi Karának Interdiszciplináris Társadalomkutatások képzésén, emellett a Társadalomkutatások Módszertana Tanszék tanársegéde a 2021/22-es tanévtől kezdődően. Doktori munkatervét megalapozó szakdolgozati kutatását a kutatócsoport keretei között végezte, konzulense Rakovics Márton volt. Ebben a Twitteren zajló fenntarthatósági diskurzusban megtalálható tipikus hozzáállásokat [...]

Bartha Diána

Vendégkutató
Bartha Diána
Bartha Diána az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociológia szakán végzett. Egyetemi évei alatt érdeklődése a kollektív emlékezet és emlékezetkutatás felé fordult: a holokauszt emlékezete, Trianon és az első világháború, valamint a magyar társadalom kollektív emlékezetének kérdésben végzett kutatásokat, amelyeket összekapcsolat vallásszociológiai tanulmányaival. Az emlékezetkutatások során elsősorban a tér problematikájával foglalkozott, a [...]

Csigó Péter

Vendégkutató
Tudományos Munkatárs, Budapesti Műszaki Egyetem, Szociológia és Kommunikáció Tanszék. Társadalomelméleti, média- és politikatudományi kutatásokat folytat. Fő kutatási területe a népszerűséggel és közvéleménnyel kapcsolatos kollektív spekulációs folyamat, mely, a pénzügyi piacok mintájára, alapvető strukturáló erőt jelent a mediatizált politika, a populista képviselet, a hálózatos nyilvánosság mezőiben.

Dr. Simonovits Borbála

Vendégkutató Egyetemi docens
Dr. Simonovits Borbála az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának habilitált egyetemi docense. Az ELTE Szociológia szakán végzett survey-statisztikus szakirányon (2001-ben), és szintén az ELTE Szociológia Doktori Iskolájában szerezte meg doktori fokozatát (2012); emellett a Leuveni Katolikus Egyetemen szerzett mester diplomát szociálpolitikai elemzés területén (2004). Főbb kutatási területei: a közösségi gazdaság [...]

Unger Anna

Vendégkutató Egyetemi docens
Unger Anna az ELTE Állam- és Jogtudományi karán szerzett politológus diplomát (2003), majd politikatudományi doktori fokozatot (2018). Fő kutatási területe a demokrácia elmélete és gyakorlata, különös tekintettel a közvetlen demokrácia, a választások, valamint az amerikai politika témaköreire. Fő kutatási projektje a közvetlen demokrácia magyarországi fejlődését és kihívásait vizsgálja az 1989-2018 [...]

Zaboretzky Bendegúz

Vendégkutató
Zaboretzky Bendegúz Szociológia alapszakon, valamint Survey statisztika és adatanalitika mesterszakon szerzett diplomát. Szociológiai tanulmányai során Erasmus ösztöndíjat nyert Olaszországba, Padovába, ahol főleg pszichológiát tanult. Az ELTE Research Center for Computational Social Science (RC2S2) vendégkutatója. Különböző természetes nyelvi feldolgozáson és témamodellezésen alapuló projektekben vesz részt, ahol általános felelőssége a szilárd módszertani [...]

Fodor Alexandra

Gyakornok MSc hallgató
Fodor Alexandra az ELTE Társadalomtudományi Karán végzett szociológia alapszakon. Jelenleg az ELTE Survey Statisztika és Adatanalitika mesterszakjának hallgatója. Gyakornokként részt vett a koronavírussal összekapcsolódó online antiszemitizmus kutatásban. 2021 ősze óta a Digital Lens projekt gyakornoka. A projekt keretein belül létrejövő alapszakos szakdolgozatában a holokauszt-túlélők útvonalait elemezte térbeli megközelítésből, adatvizualizációs módszerekkel. [...]

Kende Nikoletta

Gyakornok BA hallgató
Kende Nikoletta
Kende Nikoletta, az ELTE Társadalomtudományi Karának szociológia alapszakos hallgatója. Kutatási gyakornokként részt vesz a Barna Ildikó és Knap Árpád által vezetett koronavírussal összekapcsolódó online antiszemitizmus kutatásban. Ez a kutatás felhasználja a Természetes nyelvfeldolgozás eszközét (NLP), amely az egyik kutatási érdeklődése a kvantitatív módszertanon belül. Továbbá foglalkoztatja a Big Data jellegű [...]

Szopkó Zsófia

Gyakornok BA hallgató
Szopkó Zsófia
Szopkó Zsófia az ELTE Társadalomtudományi Karán Szociológia alapszakos hallgató. 2020 szeptembere óta az ELTE Társadalomtudományi Karán a Statisztika tanszéken oktatási asszisztens, és 2021 januárja óta a Társadalomkutatások Módszertana tanszéken demonstrátor. Gyakornokként részt vett a COVID-19 járvánnyal összefüggő online antiszemitizmus kutatásban, jelenleg pedig a Digital Lens projekt gyakornoka. Érdeklődési köre a [...]