Bartha Diána

Bartha Diána

Bartha Diána

Bartha Diána az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociológia szakán végzett. Egyetemi évei alatt érdeklődése a kollektív emlékezet és emlékezetkutatás felé fordult: a holokauszt emlékezete, Trianon és az első világháború, valamint a magyar társadalom kollektív emlékezetének kérdésben végzett kutatásokat, amelyeket összekapcsolat vallásszociológiai tanulmányaival. Az emlékezetkutatások során elsősorban a tér problematikájával foglalkozott, a magyar társadalom számára fontos kollektív emlékezeti helyek, mint a Kossuth tér vagy akár Budapest városa került az előtérbe. A 21. században nem csupán a fizikai terek, hanem a média absztrakt terében is keletkezhetnek kollektív emlékezeti helyek, így az online térben történő folyamatok feltására is érdeklődése terébe került. A társadalmak kollektív emlékezete szorosan összefonódik az identitásépítés témakörével is, így az utóbbi években e területek közötti kapcsolatot vizsgálta. A diskurzuselemzés módszertanával történeti dokumentumokat, online elérhető szövegkorpuszokat és politikai felszólalásokat vizsgált. Gyakorlati tapasztalatot egyetemi holokauszt, valamint populizmuskutatások során, a Holokauszt Emlékközpontban, valamint az Egyensúly Intézet munkatársaként szerzett.