Zaboretzky Bendegúz – Depresszió és COVID-19 – online fórumok topik modellezése

2021 Survey Statisztika és Adatanalitika MSC Konzulens Dr. Németh Renáta

Zaboretzky Bendegúz (GitHub, LinkedIn, Email)

A depresszió minél alaposabb megértésében kulcsszerepet tölt be magával a depresszióval küzdő személy. Az ilyen helyzetben lévő személyeket, pontosabban perspektívájukat a depresszió és ahhoz szorosan kötődő problémák tekintetében hatékonyan tudjuk megközelíteni és vizsgálni online fórumokon keresztül. Ezt egy másik idei kutatás nagyszerűen meg is tette, melyre jelen dolgozat szorosan épített. Az újdonságot a COVID-19 megjelenése és a következtében létrejövő világjárvány, illetve annak a depressziós diskurzusra gyakorolt hatásának a vizsgálata jelenti. A dolgozat célja a korábbi kutatásra építkezni, az ott megjelent eredményeket kiegészíteni és a vezérfonalat folytatni, az említett új hatás figyelembevételével. Ebből kifolyólag jelen kutatás is topikmodellezésen alapszik, valamint NLP (Natural Language Processing) módszereket – elsősorban LDA (Latent Dirichlet Allocation) és STM (Structural Topic Models) – használt az eredmények bemutatására.

A kutatás az ELTE RC2S2 kutatócsoport projektjéhez kapcsolódva készült, ennek a cikknek folytatásaként.

Szakdolgozat megtekintése