Nemes Dóra – A magyar filmiparban dolgozók kapcsolathálózatának feltárása IMDb adatok alapján

2020 Survey Statisztika és Adatanalitika MSC

Nemes Dóra (nemesdori8@gmail.com)

A dolgozat a magyar filmiparban dolgozók kapcsolathálózatát vizsgálja 2000-2019 között IMDb adatokon keresztül. Többek között olyan hiánypótló kérdésekre igyekszik választ adni, hogy tapasztalható-e látens struktúra a közös munkák szerveződésében, illetve kik, milyen karakterisztikákkal jellemezhető egyének tekinthetők a magyar filmes világ centrális szereplőinek. Az elemzett hálózat egy web scrapelt adatokra épülő súlyozott hálózat, melyben az egyes filmes dolgozók közötti kapcsolat alapja az egy filmben végzett közös munka, két ember közötti kapcsolat súlya pedig annak gyakorisága, hogy hányszor dolgoztak együtt. A filmvilágot leíró elemzéseken, centralitásvizsgálaton túl, a dolgozatban blokkmodellek és bróker-vizsgálat biztosítja, hogy a komplex struktúrák és szerveződések is láthatóvá váljanak. Ezen eljárások eredményeként bizonyítást nyert, hogy a magyar filmiparra a kiscsoportos, általában foglalkozások szerinti szervezettség mellett a projektalapú, sokszor egy film erejéig tartó közös munka a jellemző. A dolgozat filmes hitelességét, az eredmények filmipari interpretálását pedig szakértői interjúk biztosítják.

Szakdolgozat megtekintése