Mayer Balázs – Homofília hatása hálózatokban lejátszódó véleménydinamikai folyamatokra – ágens alapú szimuláció

2018 Survey Statisztika és Adatanalitika MSC Konzulens Rakovics Márton

Mayer Balázs

Szakdolgozatomban a homofília hatását vizsgáltam hálózatokban lejátszódó véleménydinamikai folyamatokra, ágens alapú szimulációval. Fő hipotézisem, Gargiulo és Gandica (2017) nyomán az volt, hogy a vélemények szerinti homofília nagyobb mértéke össztársadalmi konszenzus létrejötte felé hat.

A véleménydinamikai folyamatok alanyait képző ágenseket hálózatok csomópontjaiként határoztam meg. Hálózatépítő modellem figyelembe vette a preferenciális kapcsolódás gyakran hivatkozott jelenségét, az ágensek közötti demográfiai attribútumok szerinti homofíliát a magyar társadalmat a kétezres években jellemző mértékben, valamint a vélemények szerinti homofíliát is, ötféle szimulált és valós véleményeloszlás mellett, pontosan beállítható mértékben.

A létrehozott gráfok fokeloszlásai a valós hálózatoktól elvárt módon hatványeloszlást követtek és képesek voltak megragadni azt a jelenséget is, hogy a hasonló tulajdonságú csomópontok nagyobb valószínűséggel kapcsolódtak, mint a különbözőek, várakozásaimmal ellentétben azonban a kizárólag demográfiai hasonlóságot figyelembe vevő hálózatokban nem jelent meg nagy modularitás.

A véleménydinamikai folyamatokat elemezve hipotézisem megerősítésre került, úgy tűnik, a homofília némileg kontraintuitív konszenzusképző hatása nem függ jelentősen a kiinduló véleményváltozók eloszlásától.