Gallina Beáta – Szentiment elemzés online híroldalak cikkein

2019 Survey Statisztika és Adatanalitika MSC Konzulens Dr. Németh Renáta

Gallina Beáta (https://github.com/bgallina, www.linkedin.com/in/bgallina)

Dolgozatomban magyar online híroldalak cikkein végzek szentiment elemzést (SA). Egy esettanulmányon keresztül mutatom be a szövegbányászat és a szentiment elemzés módszertani lépéseit – különös hangsúlyt fektetve az adatelőkészítésre – a legfontosabb, SA-ra alkalmas modellek működését, majd komparatív elemzést hajtok végre. Két hagyományos (lexikon- és gépi tanulás alapú) modellt hasonlítok össze e kettő kombinációjával és a legjobb teljesítményt elérő modell segítségével választ adok társadalomtudományi témájú kutatási kérdéseimre. A dolgozatomban olyan kérdésekre keresem a választ, hogy a magyar online sajtóban milyen mértékben jelenik meg politikai szereplőkkel kapcsolatos érzelmi viszonyulás; a választások hatására történt-e változás egyes politikai szereplők megítélésében újságírói oldalról és vajon található-e párhuzam a hagyományos, politikai népszerűségi közvélemény-kutatások eredményei és az SA eredménye között, azaz a választói preferenciák és politikai szereplők megjelenésének valenciája között beszélhetünk összefüggésről, vagy sem.

A modellek kiértékelését követően egy Naive Bayes osztályozóval dolgoztam tovább és az eredmények alapján megállapítható, hogy alapvetően a legnagyobb szentiment kategóriának a semleges bizonyul, viszont nagyban befolyásolja a domináns osztályt az, hogy mely politikai szereplő reprezentálódik az adott szövegben. A munka során kiderült, hogy az országgyűlési választások hatással vannak a politikusok médiabeli konnotációjára: a legtöbb ellenzéki politikus negatívabb színben tűnt fel az ellenzéki médiában a választások után. Némely párt esetén pedig hasonló tendencia tapasztalható a közvélemény-kutatásokban és a szentiment elemzésben.

A modellek pontossága feltehetően továbbfejleszthető egyéb jellemzők – nevezetesen topikok, n-gramok, cikk szerzők – bevonásával, nagyobb tanítóhalmazzal és átfogóbb szentiment szótárral.

Kulcsszavak: országgyűlési választások, szövegbányászat, szentiment elemzés, közvélemény-kutatás, gépi tanulás, Naive Bayes osztályozó