Kapcsolódó korábbi tudományszociológiai/episztemológiai publikációk

2019.06.26. Publikáció Adattudomány a társadalomkutatásban