Csala-Ferencz Bernadett – Depresszió témájú online posztok exploratív klaszterezése

2021.08.11. A depresszió diszkurzív keretezése online fórumok közösségében

Csala-Ferencz Bernadett Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjával támogatott kutatása

2021/21-es tanév

Kutatás címe: Depresszió témájú online posztok exploratív klaszterezése

Bernadett a program támogatásával a Research Center for Computational Social Science kutatócsoport keretén belül Németh Renáta témavezetésével angol nyelvű online depresszió-fórumok posztjait kutatta natural language processing (NPL) módszerekkel.

Összefoglaló eredményismertető

A depresszió témájú internetes fórumokon zajló beszélgetések jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy jobban megismerhessük a korunkban egyre jobban elterjedt depressziós megbetegedéseket különböző aspektusokból. Munkánk során egyrészt arra fektettük a fókuszt, hogy megismerjük, hogy milyen különböző csoportokba, témákba szerveződnék az ilyen fórumok bejegyzései. Szövegelemzéssel és klaszterelemzési technikákkal sikerült 15 többnyire jól értelmezhető csoportot elkülöníteni a bejegyzések között. Felderítésre került 6 hosszabb, történetmesélő bejegyzéseket tartalmazó klaszter kapcsolati- vagy munkatémákban, valamint bizonytalan diagnózissal, enyhébb tünetekkel, másik személy mentális betegségével vagy elkeseredettséggel kapcsolatban. Találtunk 4 olyan klasztert, melyek főként orvosi-testi témákat tartalmazott, mint gyógyszerek, alvásproblémák, testi fájdalmak és kezelésrezisztens depresszió. Emellett felderítésre került még több egymásnak adott válaszokat, tanácsokat tartalmazó klaszter, valamint egy bipoláris depresszió témájú klaszter is. A témákat megvizsgálva látható, hogy a depresszió biológiai keretezése mutatkozott meg a legszembeötlőbben, de fellelhető volt a betegség pszichológiai és szociológiai megközelítése is. A kutatás másik fókuszpontja arra irányult, hogy a különböző témájú klaszterek közül felfedezhetőek-e olyanok, melyekben feltételezhetően súlyosabb, veszélyeztetett állapotban lévő személyek bejegyzései kerültek. Ehhez kétféle nyelvi markert használtunk fel, melyek korábbi kutatások alapján képesek jelezni súlyosabb depresszió jelenlétét. Ezek az egyes szám első személyű névmások, valamint az abszolút (szélsőséges) szavak fokozottabb használata. Ezen markerek segítségével több veszélyeztetettnek tűnő klaszter felderítésre került. Az eredmények rámutattak arra, hogy az elkeseredettségről való beszámolás mellett a bizonytalan diagnózis, és így a vélhetően kezeletlen depresszió is súlyos rizikót hordozhat magában, ugyanakkor érdemes lehet még egyéb módon is vizsgálni a súlyos depressziós bejegyzések pontos detektálását a nyelvi markereken keresztül, mivel ennek fontos szerepe lehet öngyilkosságprevenciós munkában.