Támogatást nyertünk a CELSA Research Fund pályázatán

2023.07.07.

Az ELTE Research Center for Computational Social Science „Representations of Migration in a Transforming Europe: The Polarizing Power of Migration as a Political Tool in Online Media and Political Discourses – What can we learn from the 2015 and 2022 refugee crises?” címmel sikeresen pályázott a CELSA Research Fund-ra. A CELSA-t 2016-ban alapították: jelenleg hat ország tíz egyeteme tagja az együttműködésnek. A CELSA pályázatban mindig a KU Leuven kutatói pályáznak együtt a többi egyetem kutatóival. A CELSA célja nem csak a beadott kutatás elvégzése, hanem eközben egy nagy európai uniós pályázat előkészítése és beadása is. Kutatásunk vezetője a KU Leuven részéről Leen d’Haenens, az RC2S2 részéről Barna Ildikó. A kutatásban kutatóközpontunk részéről Németh Renáta, Buda Jakab és Rakovics Zsófia vesznek még részt.

Kétéves projektünk azokat a mechanizmusokat vizsgálja, amelyek révén a migrációt politikai eszközként használják, és az a nyelvhasználatban tükröződő politikai polarizáció forrásává válik. A kutatásban a 2015-2016-os menekültválsággal kapcsolatos és az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatos diskurzust vizsgáljuk a belga és a magyar politikai nyilvánosság több rétegében. A projekt olyan innovatív módszertani megközelítést alkalmaz, amely kombinálja a számítógépes szövegelemzést, a kvalitatív diszkurzív elemzést, a hálózatelemzést és a kvantitatív statisztikai módszereket. Célunk, hogy feltérképezzük a migráció reprezentációját a magyar és a belga online politikai és médiaszférában, és a nyelvi polarizáció formáit azonosítsuk az átalakulás hátterében.

A bírálat szerint „a javasolt kutatási téma nagyon aktuális napjainkban” és “a projekt nagyon fontos és viszonylag újszerű témával foglalkozik, amely nemcsak a tudományos élet, hanem az uniós politikaalkotás szempontjából is nagy jelentőséggel bír.” Azért is tartjuk különösen nagy sikernek a nyertes pályázatot, mert az elmúlt hat ciklusban támogatott 77 kutatás közül 65 természettudományi területről volt. A CELSA által eddig támogatott projektek közül csupán három olyan volt, amely tartalmazott társadalomtudományi komponenst, azonban kizárólag társadalomtudományi kutatást, amilyen a miénk, még nem támogattak.