Nemzetközi együttműködés az európai emlékezetpolitika témájában

2019.10.02.

Az ELTE TáTK Empirikus Tanulmányok Intézetének RC2S2 kutatócsoportja részt vesz az “European Memory Politics – Populism, Nationalism and the Challenges to a European Memory Culture (EuMePo)” [Európai emlékezetpolitika – populizmus, nacionalizmus és az európai emlékezeti kultúra kihívásai] című nemzetközi együttműködésben a kanadai University of Victoria (UVic) vezetésével. A Jean Monnet Network Grant keretében folyó pályázat további partnerei az Université de Strasbourg és az Adam Mickiewicz University (Poznań).

„A Jean Monnet Hálózatok nemzetközi együttműködések kiépítését és fejlesztését támogatja különböző szereplők (felsőoktatási intézmények, kiválósági központok, tanszékek, csoportok, szakértők) között az Európai Unió témájában. Célja az információk összegyűjtése, a jó gyakorlatok megosztása, a tudás gyarapítása és az európai integrációs folyamat bemutatása világszerte.” (eacea.ec.europa.eu)

A pályázatról röviden: „A hálózat célja nemzetközi együttműködés kialakítása olyan kutatók között, akik az emlékezetpolitikával foglalkoznak. Megvizsgálják, hogyan használják mozgósításra a kontinens populista- nacionalista pártjai az emlékezetpolitikát. A hálózat tagjai gondolkoznak egy Európai Uniós nemzetközi emlékezeti kultúra kialakításáról is. Figyelembe véve a múlt vitatott értelmezését és kihatását a kortárs európai politikára, a hálózat fő céljai a következők: hosszú távú nemzetközi kutatói hálózat kialakítása különböző tudományterületek bevonásával; az újító és eredményes kutatómunka támogatása; az egyetemisták, a doktori hallgatók és a fiatal kutatók számára kutatási tapasztalatok biztosítása; a kutatás eredményeinek széles körben való megismertetése partnerek bevonásával (média, múzeumok, középiskolák, pedagógusok, online felületek), és olyan eszközök fejlesztése az emlékezetpolitika területén, amelyek hosszú távon hatni fognak a szélesebb közösségre is.”