Nagy sikerrel zárult az EuMePo Jean Monnet Network nemzetközi zárókonferenciája, amit az RC2S2 szervezett

2023.06.16.

Az EuMePo Jean Monnet Network 2023. június 14-16. között Budapesten rendezte meg nemzetközi zárókonferenciáját, amelyet az ELTE RC2S2 szervezett. Az EuMePo konferencián a résztvevő kutatók elsősorban az európai emlékezetpolitika különböző aspektusait vizsgálták, azonban nemzetközi kontextusba helyezve azt. Az esemény különlegességét Study Tour in European Memory Politics tizennyolc diákjának részvétele jelentette. A konferencia számos előadást és eszmecserét foglalt magában és így lehetősget nyújtott nem csak a a tudásmegosztásra, hanem a kritikai elemzésre is.

Az első panelt a kanadai Konrad Adenauer Alapítvány támogatta, és az regionális perspektívából vizsgálta az emlékezetpolitikát, különös figyelmet fordítva egy lehetséges új kelet-nyugati szakadékra. A második panel, amely a múltról való megemlékezés témáját járta körül az emlékezés és az oktatás kapcsolatát vizsgálta. Az első napot a Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért Alapítvány által vezetett IWalk városnézéssel zárták, amelyet a kanadai Konrad Adenauer Alapítvány ifjúsági panelje követett, ahol diákok és kutatók együtt dolgozták fel élményeiket. A második napon a konferencia az ELTE RC2S2 által tartott “Methodological Sightseeing Tour in the World of Automated Text Analytics” címú panellel folytatódott. A negyedik panel az erőszakot követő generációk közötti trauma fogalmát vizsgálta, az emlékezetre, a narratívára és a kiszolgáltatott népességcsoportok cselekvőképességére összpontosítva. Délután a résztvevők ellátogattak a Terror Háza Múzeumba, hogy jobban megértsék az emlékezetpolitika helyi kontextusát. A napot az ötödik panel zárta, amely az erőszak utáni generációk közötti emlékezést, megbékélést és rezilienciát hangsúlyozta. A konferencia utolsó napján a hatodik panel az emlékezés és az elhallgatás témakörét járta körül, míg a hetedik panel a múzeumok és az emlékezés kapcsolatát vizsgálta. A konferencia egy vezetett túrával ért véget, amelynek során a résztvevők ellátogattak a Nemzeti Vértanúk Emlékművéhez, a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyéhez és a Szabadság térre. Összességében az EuMePo konferencia fontos fórumot jelentett az európai emlékezetpolitika, az emlékezés és az emlékezetformálás interdiszciplináris vitáihoz és kritikai elemzéséhez.