Bartus, Tamás – Kisfalusi, Dorottya – Koltai, Júlia (2019) Logisztikus regressziós együtthatók összehasonlítása In: Statisztikai Szemle 97(3): 221-240.

2019.03.09. Publikáció Adattudomány a társadalomkutatásban

Az utóbbi években egyre több figyelmet kapott az a probléma, hogy az egymásba ágyazott modellspecifikációkban szereplő, illetve a különböző részmintákra vonatkozó logisztikus (és más nemlineáris) regressziós együtthatók nem hasonlíthatók össze, mivel a különböző modellspecifikációkban és a különböző részmintákban eltér a nem megfigyelhető reziduális szórás. A tanulmányban a szerzők bemutatják a probléma megoldására kidolgozott módszereket és szimuláció segítségével vizsgálják azok hatékonyságát. Az egymásba ágyazott modellek együtthatói összehasonlíthatóvá tehetők az együtthatók y-standardizálásával vagy a többváltozós modell (nem közvetlenül az egyváltozós modellhez, hanem) egy speciális, kváziegyváltozós modellhez való hasonlításával. A különböző részmintákra vonatkozó becslések összehasonlítására kidolgozott módszerek – a csoport-interakciók arányosságának tesztelése, valamint a heterogenitást tartalmazó logisztikus regressziós modellek – azonban nem adnak érdemi megoldást a problémára. A tanulmány ennek a kudarcnak az elemzésével zárul.